خورشیدهای کوچک!

دوشنبه 9-02-1392 پارک هویزه- بچه های کلاس دوم ابتدایی
به بچه های کلاس دوم قول داه بودم که در طول این هفته می رویم پارک برای انداختن عکس. امروز حدود ساعت 10 رفتم مدرسه شان. باهم آمدیم پارک روبروی مدرسه و چند تا عکس انداختیم. متاسفانه دوربین کوچک و همراه همیشگی ام بیماری اش عود کرده و وقتی روشنش می کنم یکسره می لرزد نمی دانم دردش چیست. سه تا عکس انداختم که حالش خراب شد. باز خدا را شکر دوربین بزرگتر را هم با خود آورده بودم. این عکس را خود دوربین با سه پایه و خودکار انداخت. وقت انداختن عکس به بچه ها به جای سیب گفتم بگید کچالوووو!
معلم این کلاس هم خانم زینب جعفری است. همکار بسیار منظم و پر تلاش که چهار سال است همراه خواهرش در مدرسه به تدریس مشغولند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط