داریم میریم اردو

 

 داریم میریم اردو- نوشته نجمه یعقوبی

1397-2-4
نیلوفر به افق خیره شده و خدا میدونه به کدومیک از دغدغه های زندگیش داره فکر میکنه .از وقتی تو اتوبوس نشستیم ژستش همینجوری بود تا رسیدیم.
بغل دستش الهام نشسته که خارشده رفته تو چشم نیلوفر؛ با اینکه هیچ وقت آبشون با هم تو یه جوب نمیره اما باز همیشه هرجایی نیلوفر بره رهاش نمیکنه.
پشت سریش هم که تریپ زده

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط