دانش آموزان سال های دور

دانش آموزان پیشین

 

دانش آموزان سال های دور- نویسنده نادر موسوی- 9 خرداد ماه 1397

نمایشگاه کتاب تهران

دانش آموزان سال‌های دورم بودند. یکی شان را هیچ به یاد نیاوردم. دمشان گرم با این مرامشان که آمدند و بسیار مهربانی کرده و حالم را پرسیدند و برای روزهای مدرسه سپاسگزاری کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط