دبستان کوچک ما

رنگ آمیزی مدرسه

 

دبستان کوچک ما- نویسنده نجمه یعقوبی (ناظم مدرسه)
1397-6-18

 دبستان کوچک ما، این جای کوچک ولی شاد برای بچه‌ها کلاس‌های کوچکی دارد که ما هر ساله پیش از مهر ماه کوشش می‌کنیم با رنگ‌آمیزی از کاستی‌هایش کم کنیم. اینجا جایی ست که یک دانش‌آموز یک سال آموزشی را می‌آید و می‌رود و ما بایست بکوشیم که تا جایی که می‌توانیم آن را آباد و شاد نگاه داریم. بروم سر آنچه که بایست بگویم: کمک می‌خواهم از دوستانم در اینجا برای سنگ کردن کف کلاس‌ها چون همیشه در این سالیان سیمان بوده که چالش‌هایی مانند بو گرفتن کلاس‌‌ها و نیز بدنما کردنشان را به همراه دارد.

با کمک یکی از دوستمانمان که بر این است که کار چسباندن سرامیک و … را داوخواهانه انجام دهد برآورد کردیم پول مصالح نیاز برای سرامیک کردن ۷ کلاس‌ سه میلیون تومان برابر با سیصد دلار می‌شود. به دوستانم که می‌خواهند کمک کنند باید بگویم هر کمکی با مهری که می‌ آید برای ما یکی ست. می‌خواهیم این خانه را با هم آباد کنیم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط