دختران کلاس اولی

کلاس اول

دختران کلاس اولی و روز گرفتن نگاره ی یادگاری شان، از دیروز خسته و کوفته خوابیده بودم که صبح گفتند بیا برای گرفتن عکس یادگاری، با همان سر و کله ی نشسته و باد کرده رفتم همراه بچه ها چندتا عکس انداختم، این نگاره را هم دم کلاس دختران کلاس اولی انداختم با زهرا خانمی که چال لپش همه ی همکاران را کشته😍، نکته ی جالبش هم آینه که فقط یک لپش چال داره😂

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط