دخترهای کتابخوان

دخترهای کتابخوان- نویسنده مژگان نظری- 20-11-1399

ریحانه، اسماء و الهام همیشه با هم اند. حتی روزهایی که مدرسه می آمدند هم زنگ های تفریح با هم بودند. این روزها هم به بهانه ی گرفتن کتاب، می آیند مدرسه. خوشحالم که کتابخانه ی کوچک شان را دوست دارند. وقتی خودم نوجوان بودم چرخیدن بین قفسه های کتاب و گشتن بین کتاب ها در کتابخانه ی مدرسه برایم جذابیت داشت. هرچند مدت زمان مان کم بود و بیشتر از یک زنگ تفریح اجازه نمیدادند در کتابخانه باشیم. حال وقتی این بچه ها را می بینم که یک ساعت در کتابخانه هستند و باز هم دلشان میخواهد بمانند خوشحال میشوم که با خیال راحت در کتابخانه می مانند، انتخاب میکنند و گاهی حتی همینجا کتابی را تمام می کنند، بچه هایی که برای ورود به کتابخانه ها یا مراکز فرهنگی دیگر شهر ترس دارند، ترس رانده شدن، ترس نادیده گرفته شدن…
به امید روزی که دولت ها و حکومت ها هم یاد بگیرند و بفهمند که آموزش و برخورداری از کتاب و تحصیل، حق مسلم تمام کودکان است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط