درخت دوستی

درختکاریدرخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
1396-12-16- بوستان روبروی دبستان
امروز با همکاری بسیار خوب شهرداری منطقه 17 نزدیک 90 نهال گرفتیم برای کاشت در روز درخت کاری. بچه ها با شیوه ی درست درختکاری آشنا شدند و هرکدامشان هم با شورو شادی فراوان توانستند یک درخت بکارند.
خودم هم پس از سالها توانستم یک درخت بکارم، بسیار دلشاد شدم؛ بویژه اینکه هر روز می توانم درختکم و بزرگ شدنش را ببینم.😇😍
هنگام کاشتن نهال هرچی اندیشیدم یادم نیامد که واپسین درختی که در زندگی ام کاشته بودم کی و کجا بود؟!😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط