دروازه ی خورشید

مدرسه فرهنگ

 

1398-10-17-دروازه ی خورشید

صبح آمد، باز کن دروازه را

عاشقی کن این حضور تازه را

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط