در حیاط دبستان

در حیاط دبستان
1397-10-18
در میان بازی با انگشت چال لپ مصطفی را نشان داد و گفت: اینجات چرا سوراخه؟ مصطفی گفت: نمی دونم. وقتی میخندم اینجوری میشه! 😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط