دستهای ما مهربان باهم😍

مدرسه فرهنگ

هفته ی پیش بانو «روحانی» به همراه مادر ارجمندشان آمدند دبستان. امیرعلی را هم با خود آورده بودند. امیرعلی پسر نگهبان ساختمان آنهاست. پسری باهوش و با نمک که واژگان را به گونه ای شیرین می گفت. گمان کنم چهار یا پنج ساله بود. چند روز پیشتر بانو روحانی برایم پیام داده و در باره ی دبستان پرسید و از نگرانی اش از کودکی که مدرک ندارد و ممکن است از آموزش باز بماند گفته بود. پرسیدم چند ساله است؟که گفت چهار و نیم ساله است. خندیدم و گفتم بانوجان هنوز نزدیک دو سال وقت دارد، از الان نگران درس امیرعلی هستید؟ گفت من خودم ایران نیستم و می ترسم این بچه از درس و مدرسه جا بماند، چون مدرک هم ندارد. گفتم نگران نباشید تا دو سال دیگر هزار رخداد دیگر برای ماها پیش می آید، گذشته از ان کمتر افغانستانی در اینجا برای یک سال دیگر خود برنامه دارد، آنگاه شما از اکنون نگران دوسال دیگر امیرعلی هستید؟! گفتم شاید تا آن زمان امیرعلی و خانواده اش مدرک شناسایی بگیرند و امیرعلی بتواند به دبستان دولتی برود؛ که اگر هم نشد دبستان ما ویژه ی چنین کودکانی است، این آموزشگاه مدرک شناسایی نمی خواهد و تنها مدرک شناسایی که می خواهیم این است که بداند کچالو* همان سیب زمینی است!
با این وجود گفت می خواهیم بیایم و دبستان را از نزدیک ببینم. سرانجام روز شنبه همراه مادر گرامی شان -که خود از خوبان و نیکان روزگارند و با وجودی که ناخوش بودند، آمدند و با بردباری و ریزبینی همه ی کلاس ها را دیدند و از روند آموزش پرسیدند. از دیدن بچه ها و دبستان بسیار خوشحال شدند و از همکاران به خاطر آموزش بچه ها بسیار سپاسگزاری کرده و تشویق شان نمودند. امیرعلی و مادرش را هم آورده بودند. امیرعلی اندکی لکنت زبان داشت که نگران بودند و درباره ی درمان آن هم پرسیدند. گفتم چیزی نیست و هنگامی که در میان بچه ها قرار گیرد کم کم خوب می شود و البته قرار شد که گفتار درمانی هم ببرندش.
هنگامی که رفتند به این می اندیشیدم که چه چیزی جز معرفت و مهر درونی و انسانیت باعث می شود که یک نفر با وجود همه گرفتاری هایی که دارد، این اندازه وقت بگذارند و پیگیر و نگران آموزش یک کودک شوند؟
ای کاش خانواده ها هم این اندازه نگران و پیگیر آموزش بچه هایشان می بودند.
تندرست و سرفراز باشید بانو دردانه ارجمند به همراه مادر بزرگوارتان که اینگونه برای آموزش امیر علی و امیرعلی ها دل می سوزانید و می کوشید و گام بر می دارید. خانه تان آباد و دلتان شاد.😍🌷

*کچالو همان سیب زمینی وطنی می باشد!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط