دورهمی همکاران

دورهمی همکاران- نوشته نجمه یعقوبی
1397-8-10

 بعد یکسال باز با همکاران دور هم جمع شدیم و با کمترین تجهیزات مورد نیاز برای درست کردن آشک،آشک درست کردیم.
خوشمزه تر از همیشه شده بود،در آخر هم به پاس درست کردن آشک،یکی از همکاران یک قلب خمیری بهم داد. مهم جنبه های معنوی قلبه جنسش مهم نیست. انقدر که همه برای خوردن آشک عجله داشتیم فراموش کردیم از آشک اماده شده عکس بندازیم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط