دکتر دهقان

دکتر دهقان

1397-7-15-امروز دوست ارجمندم دکتر صادق دهقان به همراه بانوان قاضی و جبارپور آمده بودند به دیدار بچه ها و دبستان.
برای هزارمین بار شاید برای خودم و برای نخستین بار برای آنها تاریخچه ی دبستان و روزهای گذشته بر آن را از آغاز تا پایان یکبار دیگر بازگو کردم. 😇😵
سپاس از مهرتان دوستان گرامی که با مهربانی و دلگرمی تان روز زیبایی را برای همه ی ما آفریدید.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط