دیدار دوباره😍🌷

مدرسه فرهنگ

1397-1-14-امروز نزدیک بیست نفر از بچه ها آمده بودند. چندتایشان برایم نقاشی و داستان خود را دادند، چند نفرشان هم برای سال نو نامه نوشته بودند. کمی باهم گفتگو کردیم و این نگاره را هم پیش از رفتن با یاکریمی که بالای کنتور گاز و در لانه ی چهار طبقه با خونسردی روی تخم هایش خوابیده بود انداختیم.☺️
یاکریم هم در گوشه ی سمت چپ و بالای نگاره با لبخندی دوست داشتنی دیده می شود.😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط