دیدار روز پایانی نمایشگاه

غرفه خانه کودکان افغانستان

 

1397-2-22- روز پایانی غرفه با دیدار جناب دکتر جوادی یگانه استاد ارجمندم در دانشکده علوم اجتماعی و رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران آغاز شد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط