رد پای سبز…

رد پای سبز…

دو سالی میشود که جناب موسوی ایده ی سبز کردن کفش های بچه ها را دادند، در ابتدا برای همه ی مان این پرسش بود که چرا و چطور و چگونه و … آخر سبز کردن یک کفش کهنه چه مفهومی داشت و اصلا زیبا بود ؟؟!! سال پار که از بچه ها خواستیم کفش های کهنه ی خود را بیاورند تا در آن سبزه بکارند با اشتیاق فراوان بچه ها روبه رو شد تا جایی که یادم است یکی از مادرها آمده بود واحد یک(کتابخانه ی مدرسه) و گفت من چندی پیش کفش پسرم یوسف را دور انداختم و یوسف با پافشاری زیادی از مادرش خواسته بود کفشش را که چندان کهنه نبود برای کاشت سبزه ببرد مدرسه و حتما هم کفش خودش باشد، به همین دلیل ما از بچه ها خواستیم حتی اگر کفش کهنه ی خودشان نیست می توانند کفش خواهر یا برادران خود را بیاورند، یادم است وقتی فهمیدم یوسف اصرار داشته کفش خودش را بیاورد برای نوروز به یوسف یک جفت کفش نو هدیه دادیم. یاد دوران کودکی خودم افتادم که همیشه کفش هایم را دوست داشتم همیشه حتی اگر کفش هایم خراب میشد تا مدت ها دلم نمیخواست دور بیندازم تا اینکه مادرم همیشه در اینکار پیش قدم میشد، یک بار هم یادم هست سر کفشی که گل یک لنگه اش افتاده بود و گم شده بود و مادرم آن کفش ها را دور انداخته بود قشقرق بپا کرده بودم. کوتاه اینکه بچه ها کفش هایشان را با شوق آوردند. هدف کاشت دانه های نارنج بود اما چون سبز شدن نارنج کمی سخت هست بذر چمن هم آوردیم و در کنار دانه های نارنج به بچه ها دادیم. کفش ها هر روز جلوی چشم بچه ها سبز می شدند بچه ها روش سبز کردن دانه ها را آموختند و مهم تر اینکه رد پای سبز خود را با کفشی که با آن دویده بودند، بازی کرده بودند و خود را به مدرسه رسانده بودند، در حیاط مدرسه می دیدند، اینکه هر روز زنگ های تفریح بچه ها میرفتند و سبز شدن کفش خود را با شوق به دوستان خود نشان میدادند و دیگر روی چمن های تازه سبز شده ی پارک روبه روی مدرسه پا نمیگذاشتند و سختی کاشت را یاد گرفته بودند.
امسال هم دور تا دور حیاط پر از این کفش هاست و بچه ها پس از این رخصتی های نوروزی وقتی به مدرسه می آیند رد پای سبز خود را در حیاط مدرسه می بینند.
این عکس ها هم از کفش های سبز شده ی امسال بچه ها است که سبزی جو مدرسه را سبزتر کرده اند.😊
سپاس از آقای موسوی که ایده هایشان همیشه گیرا و زیبا است.

نوشته ی بانو نظری 14-01-1398

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط