رفیق و رئیس

مدیر مدارس خودگردان
1394-12-12 – ورامین – دیدار با معاون وزیر معارف
دیروز در یکی از دبستانهای ورامین نشست خودمانیِ با معاون وزیر معارف جناب دکتر سردار محمد رحیمی داشتیم. پس از مدتها همدیدگر را از نزدیک دیدیم. یاد سالهای دور افتادم و جمع های صمیمانه ای که در مجمع فرهنگی دانشجویان (فدا) و دیگر جمع های دانشجویی داشتیم. یادم هست در دوران دانشجویی هم جناب دکتر رحیمی یکی از دانشجویان بسیار پرتلاش و پیشرو بودند که در بخش های گوناگون برای پیشرفت دانشجویان و جمع های دانشجویی کوشیدند و کارهای ماندگاری نمودند.
در نشست دیروز هم گفتگوی بسیار خوبی در باره ی برنامه های معاونت سواد آموزی در ایران داشتند، پیشنهادهای دوستان و همکاران مدارس خودگردان را هم با حوصله مندی شنیدند و قول دادند که تا حد توان برای برآوردن آن بکوشند و یا پیام دوستان را به گوش مسؤولین مربوط در وزارت معارف برسانند.
به امید پیروزهای بیشتر برای ایشان به ویژه در سمت جدید در وزارت معارف(آموزش و پرورش) به عنوان معاون سواد حیاتی(سواد آموزی).

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط