رمان طلسمات

نشست

1398-8-24

بازخوانی و نقد رمان طلسمات و نگاهی به کارنامه ادبی محمدجواد خاوری در خانه گفتمان شهر و با همکاری مجله بخارا

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط