رنج جان در نبود دانش!

کارگاه مدیریت مالی
با جناب دکتر سعید بیگدلی- اقتصاددان و استاد دانشگاه- پنج شنبه 27 آبان 1395
استاد درس کارگاه مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد(NGO,S)
درسهایی که هر کس بخواهد به عنوان یک سازمان کار کند باید فرا بگیرد. نمی دانم بدون دانستن مدیریت مالی چگونه تاکنون پایدار مانده ایم!😵
شاید اگر این آموزه ها را زودتر فراگرفته بودیم اکنون بسیار تواناتر بودیم و گروهمان گسترده تر.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط