روزت خجسته باد آموزگار گرامی

روز معلم
1396-2-12- کتابخانه دبستان
امروز جناب علی احمدی همکار دیرین مدرسه آمده و زحمت کشیده برای نمایشگاه سه تا قفسه ی چوبی درست کرده آورده بودند. هنگامی که آمدم کتابخانه چشمم به این دست گل افتاد و گمان کردم ایشان آورده است، روبوسی کرده و گفتم بیا دسته گلت را دستت بگیر تا باهم یک نگاره هم بیندازیم؛ هنگام عکس انداختن دانستم که گل را یکی دیگر از همکاران آورده است😂 که خنده ی هردوی مان هم برای همین بود.😂😇
روز آموزگار را به همه ی آموزگاران خوب جهان و فارسی زبان شادباش می گویم و بر این باورم که تا آموزگاران یک سرزمین درست نشوند و کینه و نفرت و تعصب را از خودشان دور نکنند ریشه ی دشمنی و ویرانی از میان نخواهد رفت.
روزت خجسته باد آموزگار و همکار ارجمند.😍🙌🌷🍀

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط