روز “جشن شب چله”!

شاهنامه خوانی
1395-10-2- همراه با بانو “پریسا سیمین مهر” بانوی شاهنامه خوان و خوش سخن که مهربانی کرده و از راه دور آمدند و در جشن شب چله با بچه های دبستان همراه شدند و با آن آواز رسا و شیوه ی پهلوانی بندهایی از شاهنامه را برای همگان خواندند. همینگونه به بچه ها پیمان دادند که ماهی یک بار برای آموزش تاتر و شاهنامه خوانی و… به آنان به دبستان بیابند.
درود بر شما شاهدخت شاهنامه خوان.😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط