روز جهانی صلح و دوستی

روز جهانی صلح و دوستیآنقدر از هر طرف صدای دلخراش جنگ و نفرت به گوش می رسد که آدم فراموش می کند روزی هم به نام روز جهانی صلح و دوستی وجود دارد!
گمان نکنم در سالی که گذشت حتی یک روز هم بدون شلیک گلوله ای و مرگ آدمی و خراب شدن خانه ای و خون شدن دلی و آواره شدن انسانی گذشته باشد.
.
.
.
روز جهانی صلح را به همه ی دوستان ارجمند شادباش می گویم.
به امید جهانی آباد با کودکانی شاد و باسواد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط