روز دانشگاه خودم!

نادر موسوی

روز دانشگاه خودم!- نویسنده نادر موسوی
1395-3-5 – روز بین الملل دانشگاه تهران

بازدید سفیر افغانستان از غرفه های افغانستان و غرفه خانه کودکان افغانستان و ماهنامه کودکان آفتاب.
دلشادم که لیسانس و فوق لیسانسم را در این دانشگاه معظم بوده ام.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط