روز زبان مادری ❤️

روز زبان مادری

1396-12-2- ابوالفضل؛ پیوند خجسته ی اردبیل و دایکندی 😍
– امروز روز جهانی زبان مادری بود و بچه ها برنامه شاهنامه خوانی داشتند.
پس از آنکه چند تن از بچه ها بخش‌هایی از شاهنامه را که از بر کرده بودند خواندند برایشان در باره ی امروز گفتم. پرسیدم کدام یک با زبان دیگری هم می توانید گپ بزنید؟ چند نفر از بچه ها دست بلند کردند. همه ی شان را گفتم بیایند بالای راه پله و رو به بچه ها در باره ی زبانی که بلدند بگویند و کمی هم با آن زبان گپ بزنند.
شریف و برادرش که از مردم ترکمن هستند ترکمنی سخن گفتند. مهدی و میلاد پشتو گپ زدند. آریانا ترکی گپ زد و گفت ترکی را از یکی دوستان ایرانی ام یاد گرفته ام. زهرا کوچولو که زاده ی انگلیس است و چند ماهی می شود همراه خانواده پس از سالها باشندگی در انگلیس مهاجرت وارونه کرده اند، انگلیسی مانند بلبل گپ می زند.
سهیلای همیشه خندان و شیرین زبان بسیار زیبا و روان لری گپ زد و گفت از فامیل های مادرم یاد گرفته ام. ابوالفضل که تنها دانش آموز دو ملیتی دبستان است و از کلاس یکم همینجا بوده و مادرش اصل اردبیلی و پدرش اصل دایکندی افغانستان است با زبان ترکی برای بچه ها سخن گفت و خودش بسیار کیف کرد.
و خودم که از کودکی بندرعباس بوده و گویش بندری را با همه ی ریزه کاری هایش چون زبان “اله چپنی” یاد دارم، برای بچه ها بندری گپ زدم و از دریا و ماهی و سینگو و… گفتم. 😊
پیش تر از آن درباره ی تفاوت زبان و گویش یا لهجه برای بچه ها گفتم. گفتم زبان همه ی ما پارسی است و زبان بندری و کابلی و هراتی و مشهدی و تهرانی و هزارگی و… همه شان شاخه هایی از زبان پارسی اند و همه ی ما پارسی زبان هستیم با گویش های گوناگون و شیرین.
روز آموزنده ای بود برای بچه ها، بویژه برای شاگردانی که هر کدام شان از یک استان افغانستان هستند با گویش های گوناگون و دگرگونه. شوربختانه بیشترشان هم از خانواده یاد گرفته اند که به دیگر زبانها و گویش ها بخندند و ریشخند کنند. هنگامی هم که هر کدام از بچه ها با زبان دیگری سخن می گفتند همه با سراپا گوش می دادند و برای شان بسیار جالب بود. 😍
دلشاد شدم از سخن گفتن بچه ها به زبان‌ها و گویش های گوناگون و اینکه خودم پس از چند سال دوری از بندرعباس، کمی بندری گپ زده و واژگان گرد خاک گرفته ی دوران کودکی و جوانی ام را دوباره نو کردم. اما با خودم گفتم کاش همراه زبان بندری، هنر یکتای لرزاندن و چمک بندری را هم یاد گرفته بودم تا امروز با یک آهنگ ‌شاد بندری، یک پنجه بندری هم می رفتم برای شاگردانم به همراه بندری گفتن! 👋😂

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط