روز وداع یاران

روز وداع یاران- نویسنده نادر موسوی

لحظات پایانی نمایشگاه بود و همه در حال الوداع با همدیگر و جمع کردن کتاب و وسایلشان. آقای دکتر دهقان رییس خانه ادبیات که در بین غرفه های افغانستان زودتر از همه جمع کردند آمدند برای خدا حافظی. وقتی دست داد گفتم صبر کن که یک عکس هم از خدا حافظی بندازیم. در همان لحظه ی آقای حسینی و آقای جعفری از روبری غرفه می گذشتند که صدایشان زدم تا آنها هم در مراسم الوداع شرکت کنند. خانم محمدی مسوول غرفه ی خانه کودکان هم که در این چند روز حسابی عکاس شده اند بلافاصله این عکس را انداختند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط