زندگی رویایی 😀

نقاشی
1396-6-23- دیوار یکی از کلاسها
امروز یک سر رفتم مدرسه. برای رنگ زدن کلاسها همه ی کاغذهای رنگارنگ و برنامه های کلاسی و تشویقی و نقاشی ها و… بچه ها را مجبور شدیم بکنیم.
وارد روی دیوار یکی از کلاسها چشمم به این نقاشی افتاد، هرچی فکر کردم ندانستم منظورش از این نقاشی چی بوده است، بالای سر دونفر نوشته بود زندگی زیباست و بالای سر دو نفر دیگر زندگی رویایی.
چندتا جمله دیگر هم نوشته بودند که خط خورده است. لبهای یکی از آدمکها حسابی رژ خورده است،
شاید دختری که این نقاشی را کشیده علاقه بسیاری به رژ لب داشته است!😊
گمان کنم این نقاشی ها را روزهای آخر سال کشیده باشند چون پیشتر از آن به چشمم نخورده بود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط