زنگوله ی دوستی

زنگوله

1398-1-20- گفت: زنگ را که زدم، رفتم تا بچه ها را بگویم بروید سر کلاس. کمی که دور شدم دیدم این دو نفر در تلاشند باز زنگ را بزنند. من هم کاری به کارشان نگرفتم و تنها گوشی ام را در آورده و این نگاره را گرفتم.
آنکه زنگ می زند بهاره است، آن دیگری که بلندش کرده فرشته و آنکه می خندد مهدیه نام دارد. هر سه کلاس یکم اند. 😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط