سبزه بر دمید😍

1396-12-23- سبزه بر دمید😍
آمدم دبستان که سهیلا با شور و شوق کودکانه اش داشت به کفش ها آب می داد.
کفش خودش هم در میان کفش ها بود.
سبزه ی بسیاری از کفش ها نیش زده و سبز شده اند.❤️😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط