سبزه های هفت سین!

جشن نوروزی

سبزه های هفت سین- اسفند ماه 1391

بچه های کلاس اول خانم قنبری. چند سال است که به کمک بچه ها عید نوروز در مدرسه جشن گرفته می شود. از چند هفته قبل به بچه ها گفته بودیم هر کدام برای خودشان سبزه ی هفت سین را بکارند و روز جشن با خود به مدرسه بیاورند. این عکس هم بعد از جشن با سبزه های خود بچه ها انداخته شد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط