سجاد امیری، کلاس سوم

1397-5-25-
یکی در آرزوی نجات دادن جان مردم است و می کوشد و آرزو دارد که درس بخواند و حتی از اکنون نگران است که مبادا بیماری به خاطر نداری دیر به بیمارستان برسد و بمیرد برای همین در اندیشه ی کودکانه اش برای آنها آمبولانس پیش بینی می کند اما دیگرانی با هزار دستاویز نقشه ی مرگ می کشند و نوجوانان نازنینی را که تنها به دنبال دانش و آگاهی و آینده سازی اند اینگونه پر پر می کنند.
برگه ی آرزوهای سجاد امیری کلاس سوم که امروز برای نام نویسی آمده بود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط