سرسبز و سبزسر!

1392-02-10 بچه های کلاس پنجم و معلمشان- پارک روبروی مدرسه.
خیلی وقت پیش در جایی خوانده بودم که پژوهشگران و مدافعان حقوق زن بعد از تحقیق زیاد به این نتیجه رسیده اند که بهترین راه دفاع از حقوق زن در قدم اول با سواد شدن آنهاست و تا زنان باسواد نشوند به هیچ طریقی دیگری نمی توان از حقوق آنان دفاع کرد و زن بی سواد برای آشنایی و دفاع از حقوق اولیه ی خود باز وابسته و نیازمند فرد دگیری است، حتی اگر آن فرد یک زن دیگر باشد. متاسفانه در خانواده های ما با بروز کوچکترین مشکل و حاشیه ای حول آموزش دختر خانواده، اولین کاری که می کنند جلو تحصل و آموزش آن دختر را می گیرند. کاری به مقصر یا بی تقصیر بودن آنها هم ندارند چون در اکثریت مواقع پیش فرض اذهان، گناهکار بودن دختران و زنان است. برای همین همیشه به دختران مدرسه توصیه کرده ام که هنگام رفت و آمد به مدرسه مواظب باشند که بهانه ای به دست خانواده ندهند تا مبادا جلو تحصیل آنان گرفته شود. در این سالیان به کرات شاهد بوده ام که دختری به خاطر اینکه پسری در طول مسیر مزاحم شده است یا کسی نزد خانوده چیزی گفته و یا پدر و برادر و حتی دایی و عموی خانوده از کوچکترین ارتباط دختر با پسر غریبه ای مطلع شده اولین کاری که کرده اند ابتدا با مشت و لگدخدمت دختر را رسیده و بعد هم مانع مدرسه رفتن او شده اند.. یک روز سر صف به آنها می گفتم که بدترین خیانت را به شما کسی می کند که جلو درس خواندن شما را می گیرد و به شوخی اضافه کردم اگر روزی یکی از اعضای خانوده مانع درس خواندنتان شد سعی کنید با اعتصاب غذا و گریه و زاری زدن به سر و کله و کشیدن موهایتان آنان را راضی کنید که دوباره به مدرسه بروید و یا نزد کسی از فامیل و آشنا که پدرتان از او حرف شنوی دارد بروید و گریه و زاری کنید تا کمک کند که دوباره به مدرسه برگردید. یکی از دخترها گفت آقا کچل می شویم اگر موهای مان را بکشیم! منم گفتم یواشک بکشید که موهایتان کنده نشود طوری که دیگران فکر کنند دارید محکم می کشید و یواشکی هم غذا بخورید اما سر سفره نروید و قهر کنید و گریه و زاری کنید تا اجازه دهند درستان را بخوانید اما در قدم اول سعی کنید بهانه ای دست کسی ندهید. در مورد کلمه ی «سیاه سر» به آنها گفتم که در افغانستان به زنان سیاه سر می گویند و در کتاب لغت سیاه سر یعنی احمق و نادان. سعی کنید با سواد شوید و اجازه ندهید کسی شما را سیاه سر خطاب کند. گفتم مادران افغانی مادران بسیار مهربان، دلسوز، پر تلاش، زحمت کش، مومن و قانعی هستند اما ای کاش این مادران خوب ما علاوه بر این همه حسنات یک خوبی دیگر هم می داشتند و آن سواد بود. خوشبختانه دختران مدرسه ی ما همگی نه «سیاه سر» بلکه «سبزسر» هستند و هرکدام دارای آرزوهای بلندی برای آینده ی خودشان و مردم و میهن شان، این را در انشاها و نوشته های شان می خوانم و در رفتارها و گفتارشان می بینم. فردا روز زن است روزتان مبارک و سرتان همیشه سبز باد و دلهایتان شاد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط