سه پنج و سه پانزده!

سال تحصیلی جدید

 

سه پنج و سه پانزده – نویسنده نادر موسوی

1393-7-12

مراسم رفتن بچه ها به کلاس درس- عکاس دوست هنرمندم آقای نیما رعدپارسا.

این پانزدهمین مهری است که همراه بچه هایم با تمام شوقها و دلهره هایش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط