سواد و خط و هیکل!

سواد، خط و هیکل

سواد و خط و هیکل!- نویسنده نادر موسوی

31 شهریور 1393

الهام و سهیل دانش آموزان جدید مدرسه می باشند که تازه از افغانستان آمده اند. آقا سهیل را در کلاس اول و الهام خانم را هم با وجود اینکه دختر بسیار زرنگ و باهوشی است و تا نیمه ی کلاس پنجم را هم خوانده بود مجبور شدیم در کلاس سوم ثبت نام کنیم. متاسفانه بچه هایی که در افغانستان و خصوصاً مدارس دولتی تحصیل کرده اند به خاطر بی سوادی معلمان و به روز نبودن نظام آموزشی درسشان بسیار ضعیف است، مخصوصاً در دروس املا و ریاضی. سواد یک دانش آموز کلاس چهارم-پنجم آنجا در حد کلاس دوم ابتدایی اینجا هم نیست.

با وجود ضعف زیاد اما تنها نقطه ی قوتی که دارند دست خط نسبتاً خوبشان است، اکثر بچه های درس خوانده در آنجا نستعلیق می نویسند و رمز زیبا نویسی شان هم صحیح گرفتن قلم است وقت نوشتن. از همین روی در آن دیار کسی باسواد و فهمیده است که یا باید قشنگ و به اصطلاح میرزایی بنویسد هرچند در یک صفحه نوشته بیست تا غلط املایی هم داشته باشد یا اینکه چاق و چله و خوش لباس و هیکلی باشد! و جالب اینست که از نظر آنها بیشتر تحصیل کردگان ایران بی سوادند چون اکثریت شان نه دست خط قشنگی دارند و نه چندان هیکل و تیپ آدم برابری!!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط