سینما چهارسو

سینما چهارسو- نویسنده نادر موسوی

1398-2-3

امروز با دعوت دوست ارجمند و هنرمندم جناب حبیب محمدی به دیدن فیلم «رونا مادر عظیم» یا «شکستن همزمان بیست استخوان» به کارگرانی «جمشید محمودی» رفتیم.

فیلمی دردناک و تامل برانگیز که مانند دیگر فیلم‌های برادران محمودی نگاهی ژرف تر به رخدادها، روابط انسانی و آدم‌های پیرامون، بویژه زندگی مهاجرین دارد.

هرچند برخی تناقض های بسیار آشکار در انتخاب نام ها، چهره ها و حتی گویش اعضای یک خانواده دیده می شد اما در کل فیلمی تاثیرگذار و دیدنی بود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط