سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه کتاب
1396-2-9
دیروز رفته بودیم برای دیدن جای غرفه خانه کودکان افغانستان، کارگران سخت درگیر کار بودند و جنب و جوش در سراسر نمایشگاه فراوان، خوشبختانه امسال برای گرفتن جای غرغه زودتر دست به کار شدیم و دیروز تحویل مان دادند. در کنار خانه کودکان افغانستان غرفه انتشارات تاک ناشر کتابهای تخصصی ادبیات افغانستان جای دارد که نمایندگی آن را هم ما گرفته ایم. اگر کتابخوانید چشم به راهتان هستیم با بهترین کتابهای نویسندگان و چکامه سرایان افغانستان همراه با جشن امضای کتاب به دست خود نویسندگان و چکامه سرایان.😍😊🙌

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط