شاعر بهار و پروانه!

شاعر کودک

شاعر بهار و پروانه- نویسنده نادر موسوی
1394-2-26- استاد اسدالله شعبانی

آقای اسدالله شعبانی شاعر خوب کودکان هم از غرفه ی خانه کودکان افغانستان بازدید کردند. از مجله ی کودکان آفتاب استقبال کردند و قول همکاری دادند. گفتند چند تا شعر دارم برای بچه های افغانستان که می دهم در مجله چاپ کنید و شعرهای دیگری هم برای بچه های افغانستان خواهم سرود. از مجله ی جدیدی به نام «جیرجیرک» یاد کردند که در دست انتشار دارند. قرار شد در یکی از همین روزها با هیات تحریریه مجله برویم دفتر انتشاراتشان. تنشان سالم و دلشان شاد باد.
در پیکهای نوروزی امسال از یکی از شعرهای زیبایشان به نام بهار و پروانه استفاده کرده بودم. نشانشان دادم. خوشحال شد و گفت خودم هم این شعرم را خیلی دوست دارم. و تشکر کردند از اینکه شعرشان را به نام خودشان در پیک نوروزی استفاده کرده ام!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط