شاهنامه خوانی

کارگاه دانش آموزی

شاهنامه خوانی- نویسنده نادر موسوی

1395-06-10

نشست شاهنامه خوانی با همراهی گروهی از دانش آموزان شوقمند دبستان.
در این زنجیره نشستها بچه ها در کنار درست خوانی شاهنامه و از بر کردن بخشهایی از آن، ترانه ها و داستانهای خود را نیز می خوانند و با بنیان های نوشتن آشنا می شوند، این نشست هر هفته با همراهی جناب نوروزی ترانه سرای خوش سخن کودکان برگزار می گردد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط