شاهنامه خوانی

شاهنامه خوانی

شاهنامه خوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1398-4-9-

 

 

نخستین نشست آموزش شاهنامه خوانی همراه با آموزش نقاشی.

سپاس فراوان از بانو “غزال” که با شوق و انرژی فراوان و از راه دور می آیند و با بچه ها کار می کنند و با مهربانی و بزرگواری پذیرفتند که تا پایان تابستان این نشست ها را برای بچه ها برگزار نمایند.

تندرست و دلشاد باشید بانو غزال و حسین عزیز.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط