شب بچه ها😍

1398-11-6

دیشب، «شب تجربه های نوشتن خلاق» برای بچه ها بود که در خانه دانشمندان علوم انسانی و با همت و پشتکار جناب علی دهباشی و مجله بخارا برگزار شد. شبی پر از زیبایی با همراهی بچه ها و نوشته های دلنشین شان. هر کودکی نوشته اش را می خواند و گروه کارشناس برنامه که خود نویسندگان نامدار و پرکار کودک هستند در باره ی نوشته ها نظر کوتاهی می دادند و جایزه ای هم به هرکدام از آنها پیشکش می شد.

هرچند جای بچه های ما خالی بود اما خوشبختانه چندین سال است که در مدرسه به شکل‌های گوناگون روی نوشتن بچه ها مانند نامه نویسی، داستان نویسی و خاطره نویسی از همان پایه های پایین کار کرده ایم به گونه ای که ترس از نوشتن در بچه ها ریخته و شوق نوشتن در آنها بیدار شده است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط