شب شاهنامه کودک و نوجوان

1397-9-15-
شبانگاهان در خانه گفتمان شهر و با همت و پشتکار همیشگی جناب دکتر علی دهباشی «شب شاهنامه کودک و نوجوان» برگزار شد.
در این برنامه بانو نوش آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک و جناب خالقی مطلق شاهنامه پژوه درباره بایستگی شناساندن ادبیات کهن پارسی به کودکان سخن گفتند و به گونه ی نمادین از تالیف و چاپ دوره دوازده جلدی شاهنامه ویژه کودکان رونمایی شد و در پایان برنامه نوجوانی خوش آوا چند بیت از شاهنامه خواندند.
با همه ی گیرایی که برنامه امشب داشت اما دیدن جناب استاد علی دهباشی که حال چندان خوشی نداشتند و با لوله اکسیژن بر بینی همه ی برنامه را انجام دادند کامم را تلخ کرد و آفرین گفتم به اراده و پایداری این مرد. با آرزوی بازگشت تندرستی استاد دهباشی ارجمند که سالهاست به تنهایی برای گسترش و ماندگاری دانش و ادبیات پارسی، کار یک وزارتخانه رامی کنند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط