شعار مدرسه

شعار مدرسه

1396-4-29- حیاط واحد یک
ایده ی این نقاشی را سالهای نخست کارم و زمانی که در راه سفر به بندرعباس بودم درون ماشین روی دفترچه ام نوشتم و هنگامی که برگشتم به هنرمند توانا جناب علی مومنی دادم بکشد، به همراه چندین ایده ی دیگر که تبدیل نقاشی شدند و روی در و دیوار و پیک های نوروزی و مجله و… به کار گرفتیم که این یکی هنوز روی دیوار دبستان است.

“افغانستانی آباد با کودکانی شاد و باسواد”؛ نوشته ای که شعار و چشم انداز کار شد و بود و 18 سال است که افتان و خیزان به این سوی می رویم.😊 در این نگاره هم کوشیدم شمار و کار بانوان و جنابان برابر باشد و همگی دست اندرکار ساختن آینده و کشور. 😍
هرچند چشم اندازمان بسیار دشوار و نرسیدنی و ناشدنی به نظر می رسد با این وضعیت: آبادی افغانستان و شادی کودکان و با سوادی شان!😢
ما اما همه ی کوشش خود را می کنیم و امیدوارم که در این سده یا سده های دیگر به این چشم انداز برسیم که به نگرم باز هم زود و خوب!😜☺

پ.ن: بیرون کلاس تربیت معلم، روی حیاط نشسته بودم که چشمم به این نقاشی و نوشته افتاد و نوشتم!😇

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط