شیرخوارگی 😁😍😀

شیر
1395-11-4- از شنبه این هفته هر روز بامداد یک پاکت شیر به گونه ی رایگان به بچه ها داده می شود، شوربختانه بیشترین بچه ها به خاطر تنگدستی خانواده ها کمبود ویتامین و سو تغذیه دارند، این یک پاکت شیر شاید برای مدت کوتاهی بتواند گلوی بچه ها را در زنگ تفریح تر کرده و چند دانه پروتیین 😊به بدنشان روانه کند.🙌
همه ی این ها را وامدار مهربانی و کوششهای پیگیرانه ی بانو “ساناز” گرامی هستیم که هوای بچه ها را بسیار دارند و این روزها برای بهتر شدن دبستان سخت می کوشند.😊
شاد باشی بانو “ساناز” ارجمند.😇

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط