طرحی برای فردا

روشنا

“طرحی برای فردا”- نوشته روشنا جهانگیرفام- 19 دی ماه 1394
کتابایی که برای شاگردام خریدم و بینشون توزیع کردم. چقدر تشنه خوندنن و همین منو وادار میکنه بخاطرشون بیشتر و بیشتر تلاش کنم.
‘Great Plan for Future’

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط