فرهنگسرای ورشو

نادر موسوی

فرهنگسرای ورشو- نویسنده نادر موسوی

1394-06-11

در حاشیه ی جشنواره ی «غزل سرود پارسي» همراه جناب کاظمی و جناب مظفری ارجمند و جناب شریعتی عزیز مدیر موفق انتشارات عرفان.
جشنواره ای که با کیفیت و نظم و انضباط بسیار خوبی برگزار شد.
وقت عکس انداختن یک جلد از مجله را دادم دست جناب مظفری عزیز و گفتم استاد مجله را هم دستتان بگیرید که تبلیغ شود!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط