مدرسه ای کوچک با آرزوهای بزرگ😍

نامه
چند روز پیش بین کاغذها می گشتم که چشمم به این نامه افتاد که بچه های سوم خرداد امسال برایم نوشته بودند.
از این بچه ها تنها یک نفر مانده و بقیه رفته اند دبستان دولتی.😊🌹

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط