در اولین برنامه مدرسه ایران، گزارشی از مدرسه‌ی کودکان افغانستانی در تهران (مجتمع فرهنگ) پخش شد و گفتگویی داشتیم با سید نادر موسوی مدیر دلسوز این مدرسه.