مدرسه فرهنگ رنگی

ناظم مدرسه

مدرسه فرهنگ رنگی است و برای زیبایی ظاهر خود از رنگ های مختلف استفاده کرده و برای زیبایی باطن خود همه نوع کودک را باهر قومیت و مذهبی در خود جای داده و همه این کودکان را دوست دارد. چرا که می داند برای زیبایی باید همه ی رنگ ها در کنار هم باشند.
همیشه استوار باشی وطن کوچکم

پ.ن: نوشته ی بانو حسنی، ناظم خوب دبستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط