مدرسه مهاجرین

مدرسه مهاجرین- نویسنده محبوبه محمدی- 10 آبان ماه 1400

بعد از دو سال دوباره به مدرسه برگشتم.
مدرسه مهاجرین افغانستانی در ایران سالهاست سعی در پر کردن خلا آموزشی بچه ها دارد. در چند سال اخیر تعداد بچه های این مدارس خیلی کم و تعداد زیادی از مدارس تعطیل شده بود تا جایی که مدرسه ما روزگاری هزار دانش آموز داشت اما در این اواخر به صد دانش آموز رسیده بود و ما خوشحال از اینکه مهاجرت کم شده و بچه ها در کشور خودمان تحصیل خواهند کرد و همچنین ایران هم سهولت هایی برای تحصیل مهاجرین ایجاد کرده بود. اما متاسفانه با اتفاقات اخیر افغانستان تعداد بچه های ما به ۸۰۰ نفر رسیده و ما وظیفه خودمان میدانیم پذیرای این بچه ها باشیم .
بچه ها مشکلات زیادی دارند از جمله نداشتن گوشی و تبلت و هزینه ای برای تحصیل. حتی بعضی از خانواده ها تازه آمدند اند و خانه ندارند.
در این شرایط بحرانی با اینکه مشغله بسیار دارم اما وظیفه انسانی واجتماعی خود دانستم تا گوشه ای از کار را بگیرم وقبول کردم امسال معلم کلاس اول باشم چون به صورت غیر منتظره ای تعداد بچه ها زیاد شده و نیروهای متخصص کم داریم .
من ۱۲ سال برای بچه های کشورم کار کردم تا زخم های ۲۰ سال پیش که بر پیکر کشورم زده شد را به سهم خودم با پرورش نسل جدید ترمیم کنم و باز هم ادامه خواهم داد و باور دارم ما لیاقت بهترین ها را داریم و روزی دوباره آزاد و سربلند و باعزت و آرامش در کشورمان زندگی خواهیم کرد. ما با پرورش بچه های کشورمان بذر را میکاریم ….
ما بذر عشق ، دوستی ، همدیگر پذیری و دانش را میکاریم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط