مردان کوچک

مرد کوچک
حسین و مهدی دو بردارند. حسین کلاس پنجم و مهدی کلاس دوم است. حسین و مهدی از کلاس اول در همین مدرسه درس می خوانند و هر دوی شان بچه های بسیار با شخصیت، درسخوان و باهوشی هستند. حسین نه “کودک” که “مرد” کار هم هست. حسین یک تنه بخش اصلی خرج زندگی مادر و برادرش را با دست فروشی فراهم می کند.
حسین و مهدی از بچه های دوست داشتنی دبستان مان است.
حسین می خواهد پلیس و مهدی خلبان شود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط