مردتر از مرد!

مدرسه خودگردان

مردتر از مرد!- نویسنده نادر موسوی
1393-4-15 – مدرسه ی هجرت – کن

امروز همراه خانم دکتر شریفی رفتیم دیدن مدرسه خانم خاوری. مدرسه ای کوچک و نقلی اما منظم و مرتب با شاگردانی مرتب تر. خانم خاوری از مدیران با سابقه است که مردانه تر از هر مردی در این چند سال مدرسه را باز نگه داشته اند با هر خون جگری که بوده. اولین بار بود که بعد از حدود 10 سال آشنایی افتخار دیدن از مدرسه شان را پیدا کردم. خوشبختانه دوربینم همراهم بود و حالش هم خوب. این عکس را همراه دخترای کلاس اولی انداختیم. روز خوبی بود. آرزوی موفقیت دارم برای خانم خاوری و دختران مرتب و زیبای مدرسه اش.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط