مرکز فرهنگی اکو

اکو

1396-6-28- دیروز در مرکز فرهنگی اکو نشست روز شعر و ادب پارسی با تکیه بر شعرهای استاد شهریار که یکی از سخنرانان استاد الهی قمشه ای بودند با موضوع طنز در شعر پارسی. در پایان مراسم هم با یکایک میهمانان به گرمی و مهربانی سخن گفتند و به پرسشها پاسخ دادند. این نگاره را هم در پایان سمپوزیوم یا به فرموده ی استاد قمشه ای که همان دور هم نشستن و از شراب شعر نوشیدن و سخن گفت است گرفتیم. 😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط